Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2014Open access

Kemiska bekämpningsmedel i grundvatten 1986-2014 : sammanställning av resultat och trender i Sverige under tre decennier, samt internationella utblickar

Larsson, Martin; Boström, Gustaf; Gönczi, Mikaela; Kreuger, Jenny

Published in

CKB rapport
2014, number: 2014:1
ISBN: 978-91-576-9242-9, eISBN: 978-91-87025-60-0
Publisher: KompetensCentrum för Kemiska Bekämpningsmedel (CKB)