Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2014Open access

Kemiska bekämpningsmedel i Skånes ytvatten 1983-2014 : med jämförelser mot den nationella miljöövervakningen

Boström, Gustaf; Gönczi, Mikaela; Kreuger, Jenny

Published in

CKB rapport
2014, number: 2014:2
ISBN: 978-91-87025-61-7
Publisher: Kompetenscentrum för kemiska bekämpningsmedel, Sveriges lantbruksuniversitet