Skip to main content
Report, 2011

BRC Globala standarden för livsmedelssäkerhet

Björkholm, Anna-Mia; Olsson, Marie

Abstract

BRC är en förkortning för British Retail Consortium, som är en branschorganisation för de största detaljhandelskedjorna i Storbritannien. BRC står bakom BRC Global Standard for Food Safety, den globala standarden för livsmedelssäkerhet. Man kan se standarden som en checklista över vad som är viktigt i en livsmedelsindustri. Standarden ger svar på vad man behöver tänka på, och vilka faktorer man måste styra korrekt för att kunna tillverka och leverera produkter som är säkra och uppfyller lagkrav. Det är även möjligt att certifiera sig mot standarden. EU:s livsmedelsförordning slår fast att alla som på något sätt hanterar livsmedel skall arbeta enligt produktsäkerhetssystemet HACCP. HACCP står för Hazard Analysis Critical Control Point (Faroanalys och kritiska styrpunkter) och syftar till att hitta kritiska ställen i produktionen, samt styra dessa på bästa sätt. Den globala standarden för livsmedelssäkerhet bygger på HACCP. Kraven i den globala standarden för livsmedelssäkerhet är uppdelade i sju avsnitt. Utöver dessa finns avsnitt som ger en bakgrund samt beskriver dess omfattning och uppbyggnad. Ledningssystem består av olika element – man måste inventera nuläget, ha visioner om målen, planera, genomföra och styra, följa upp och förbättra. Det är en ständigt pågående process som tar mycket tid och kraft att starta upp. Rapport är ett resultat av projektet ”Kvalitets- och livsmedelssäkerhet för att möta marknadens krav/utbildningsmoduler” som har utförts inom ramen för Tillväxt Trädgård.

Keywords

Livsmedelssäkerhet; Certifiering; British Retail Consortium

Published in

Landskap, trädgård, jordbruk : rapportserie
2011, number: 2011:36
Publisher: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Björkholm, Anna-Mia
Kristianstad University
Swedish University of Agricultural Sciences, Horticulture

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/65079