Skip to main content
Report, 1998

Referensmätning av klimat vid Skogliga Försöksparkerna

Keywords

klimat; temperatur; strålning; fuktighet

Published in

Referensmätning av klimat vid skogliga försöksparkerna : årsrapport
1998, number: 1998
Publisher: Vindelns Försöksparker, Sveriges lantbruksuniversitet

Editors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Unit for Field-based Forest Research

UKÄ Subject classification

Forest Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/6508