Skip to main content
Report, 2011

IP SIGILL

Björkholm, Anna-Mia; Olsson, Marie

Abstract

Denna rapport beskriver IP SIGILL – den svenska standarden för kvalitetssäkrad produktion av frukt och grönt. IP SIGILL-standarder finns för flera produktionsområden och ägs och utvecklas av Sigill Kvalitetssystem AB som är ett dotterbolag till LRF. Man strävar efter att göra skillnad inom områdena miljöhänsyn, livsmedelssäkerhet och djuromsorg. Det är inom dessa områden standarden ställer krav. Standarderna inom IP SIGILL bygger på HACCP-principerna. Då det gäller certifiering av primärproduktion av frukt och grönt är det standarden ”IP SIGILL Frukt & grönt” som är aktuell. Standarden är öppen för alla, uppdateras vartannat år, kräver tredjepartscertifiering och finns med tillägg för klimatcertifiering. Sigill Kvalitetssystem AB tillhandahåller stödmaterial som är till stor hjälp i certifieringsarbetet. Önskar man de mervärden IP SIGILL innefattar samt även möjlighet till export är det aktuellt med certifiering enligt standarden ”IP SIGILL GAP Frukt och grönt inklusive tillägg Svenskt Sigill”. Rapporten är en del av projektet ”Kvalitets- och livsmedelssäkerhet för att möta marknadens krav/utbildningsmoduler” som har utförts inom ramen för Tillväxt Trädgård.

Keywords

Livsmedelssäkerhet; Certifiering; Kvalitetssäkring

Published in

Landskap, trädgård, jordbruk : rapportserie
2011, number: 2011:35
Publisher: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Björkholm, Anna-Mia
Kristianstad University
Swedish University of Agricultural Sciences, Horticulture

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/65080