Skip to main content
Report, 2011

Livsmedelssäkerhet, ledningssystem, kvalitetssäkring och certifiering

Björkholm, Anna-Mia; Olsson, Marie

Abstract

Livsmedelssäkerhet är ett begrepp som får allt större betydelse ju fler livsmedelsskandaler som skakar världen. Begreppet är centralt för alla som arbetar med primärproduktion och förädling av livsmedel. Det är en självklarhet att livsmedel ska produceras och hanteras på ett sätt som innebär att de är ofarliga för oss människor att äta. Begreppet kvalitet är viktigt och innefattar även aspekter som inte syns på produkterna t ex miljöbelastning och spårbarhet. Dessa typer av kvaliteter kan garanteras genom olika typer av certifiering. Det finns flera mervärden som uppnås då man certifierar sin produktion. Certifiering sker mot en standard, ett fastställt kravdokument, som då det gäller livsmedelssäkerhet oftast bygger på HACCP, det produktsäkerhetssystem som är norm inom EU. Det är godkända/ackrediterade certifieringsbolag som utför revisionerna mot standarden. Denna rapport är ett resultat av projektet ”Kvalitets- och livsmedelssäkerhet för att möta marknadens krav/utbildningsmoduler” som har utförts inom ramen för Tillväxt Trädgård.

Keywords

Livsmedelssäkerhet; Certifiering; Kvalitetssäkring

Published in

Landskap, trädgård, jordbruk : rapportserie
2011, number: 2011:34
ISBN: 978-91-86373-85-6
Publisher: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Björkholm, Anna-Mia
Kristianstad University
Swedish University of Agricultural Sciences, VÄXTFÖRÄDLING, Box 101

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/65081