Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2014Open access

Stamsammansättning av lax i kustfisket 2013 – genetisk provtagning och analys

Östergren, Johan; Olsson, Jens; Bergek, Sara; Palm, Stefan; Tärnlund, Susanne; Dannewitz, Johan; Prestegaard, Tore

Keywords

Mixed Stock Analysis, Atlantic salmon

Published in


Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet