Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Other publication, 2014

Biologisk rådgivning angående fördelning av svensk laxkvot till ICES område 27–22

Östergren, Johan; Palm, Stefan; Björkvik, Emma; Dannewitz, Johan

Keywords

Atlantic salmon management

Published in


Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet