Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2014

Radiotelemetriundersökning av ålens passage av vattenkraftverk i Motala ström : slutrapport

Östergren, Johan; Karlsson, Simon; Leonardsson, Kjell; Håkan, Wickström; Calles, Olle

Keywords

eel, hydropower

Published in

Elforsk rapport
2014, number: 2014:4
Publisher: Elforsk