Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report chapter, 2014

Växtplankton

Quintana, Isabel; Sonesten, Lars

Published in

Rapport - Vänerns vattenvårdsförbund
2014, number: 84, pages: 40-43
Book title: Vänern Årsskrift 2014
Publisher: Vänerns vattenvårdsförbund