Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report chapter2014

Växtplankton

Quintana, Isabel; Sonesten, Lars

Published in

Rapport - Vänerns vattenvårdsförbund
2014, number: 84, pages: 40-43 Title: Vänern Årsskrift 2014

Publisher: Vänerns vattenvårdsförbund