Skip to main content
Report, 2011

Preliminära riktvärden för växtskyddsmedel i ytvatten : beräkning av riktvärden för 64 växtskyddsmedel som saknar svenska riktvärden

Andersson, Melle; Kreuger, Jenny;

Published in

Teknisk rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Avdelningen för biogeofysik och vattenvårdslära

2011, number: 144
Publisher: Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Andersson, Melle
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment
Kreuger, Jenny
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment

Associated SLU-program

Non-toxic environment

UKÄ Subject classification

Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Environmental Sciences
Environmental Management

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/65220