Skip to main content
Report, 2009

Miljöövervakning av pesticider : rapport om klimatförändringens tänkbara effekter på pesticidförluster från jordbruksmark

Lewan, Elisabet; Kreuger, Jenny; Jarvis, Nicholas

Published in

Teknisk rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Avdelningen för biogeofysik och vattenvårdslära
2009, number: 128
Publisher: Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment
Kreuger, Jenny
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment

Associated SLU-program

Non-toxic environment

UKÄ Subject classification

Environmental Sciences
Climate Research
Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/65227