Skip to main content
Magazine article, 2014

Rotröta påverkar uthålligheten hos vallbaljväxter

Nilsdotter-Linde, Nilla; Wallenhammar, Ann-Charlotte; Jansson, Jan; Stoltz, Eva

Keywords

Trifolium, Medicago, Lotus, rotröta, avkastning, baljväxthalt, uthållighet

Published in

Svenska vallbrev
2014, number: 1, pages: 1-2