Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2005

Växtnäringsförluster i små jordbruksdominerade avrinningsområden 2003/2004. Årsrapport för miljöövervakningsprogrammet typområden på jordbruksmark

Carlsson, Carina; Kyllmar, Katarina; Johnsson, Holger

Published in

Ekohydrologi
2005, number: 86
Publisher: SLU

   SLU Authors

  • Carlsson, Carina

   • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences
   • Kyllmar, Katarina

    • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences
    • Johnsson, Holger

     • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences

    UKÄ Subject classification

    Agricultural Science

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/6527