Skip to main content
Report, 2005

Växtnäringsförluster i små jordbruksdominerade avrinningsområden 2003/2004. Årsrapport för miljöövervakningsprogrammet typområden på jordbruksmark

Carlsson, Carina; Kyllmar, Katarina; Johnsson, Holger

Published in

Ekohydrologi
2005, number: 86
Publisher: SLU

Authors' information

Carlsson, Carina
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/6527