Skip to main content
Factsheet, 2015

Spelplan för en hållbar utveckling

Qviström, Mattias

Abstract

Rufopoly är ett dialogverktyg som syftar till att underlätta en konstruktiv diskussion om den stadsnära landsbygdens framtid. Under 2014 har vi anpassat ”spelets” frågor och spelplan till svenska förhållanden inom Leader-projektet ”Spelplan för en hållbar utveckling”. Detta faktablad introducerar Rufopoly och ger tips och idéer om hur det kan användas och utvecklas.

Keywords

fysisk planering; landsbygdsutveckling; stadsnära landskap; medborgardialog

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2015, number: 2015:7
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

UKÄ Subject classification

Social Sciences Interdisciplinary

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/65377