Skip to main content
Factsheet, 2015

Utfodringsautomat till tillväxtgrisar

Schack, Annie; Lindqvist, Emma; Botermans, Jos

Keywords

tillväxtgris; foderautomat

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2015, number: 2015:9
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Schack, Annie
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Biosystems and Technology (VH), general
Lindqvist, Emma
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Biosystems and Technology (VH), general
Botermans, Jos
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Biosystems and Technology

UKÄ Subject classification

Animal and Dairy Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/65416