Skip to main content
Factsheet, 1992

Sniglar och snäckor

Åkerberg, Carl

Abstract

Sniglar och snäckor är o välkomna i många odlingar. Visserligen medverkar de i nedbrytningen av växtrester och bidrar därmed till mullbildningen, men de äter också begärligt på levande växter. Även små angrepp kan vara förtretliga och ekonomiskt kännbara. 

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
1992, number: 81 T
Publisher: Sveriges Lantbruksuniversitet

    SLU Authors

    UKÄ Subject classification

    Horticulture

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/6546