Skip to main content
Factsheet, 1992

Sniglar och snäckor

Åkerberg, Carl;

Abstract

Sniglar och snäckor är o välkomna i många odlingar. Visserligen medverkar de i nedbrytningen av växtrester och bidrar därmed till mullbildningen, men de äter också begärligt på levande växter. Även små angrepp kan vara förtretliga och ekonomiskt kännbara. 

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård

1992, number: 81 T
Publisher: Sveriges Lantbruksuniversitet

Authors' information

Åkerberg, Carl
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Crop Production Ecology

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/6546