Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book (editor)2015

Uppsala Medicinhistoriska Förenings årsskrift 2015


Simonsson, Bengt (ed.); Johansson, Henry (ed.); Appelgren, Lars-erik (ed.)

Published in

Uppsala medicinhistoriska förening
2015,
Publisher: Medicinhistoriska museet i Uppsala; tryck Kph Trycksakbolaget, Uppsala