Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book chapter2015

En Nyttigh LäkiareBok Emot Dhe Siukdomar som Hästar gemenligen plågas aff ... : Förändrades 1600-talets behandlingsmetoder av sjuka djur då 1700-talets veterinärskolor inrättades?

Appelgren, Lars-erik

Published in

Uppsala medicinhistoriska förening
2015, pages: 198-209
Title: Uppsala Medicinhistoriska Förening 2015
Publisher: Uppsala medicinhistoriska förening