Skip to main content
Report, 2014

Bedömningar avseende rovdjursskador på hägnat vilt

Karlsson, Jens; Ängsteg, Inga

Keywords

Rovdjursskador, hägn, vilt, hjort

Published in

Rapport från Viltskadecenter
2014, number: 2014:4
Publisher: Viltskadecenter, Institutionen för ekologi, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Karlsson, Jens (Frank, Jens)
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology
Ängsteg, Inga
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology

Associated SLU-program

Wildlife Damage Centre

UKÄ Subject classification

Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/65613