Skip to main content
Report, 2014

Sporrar någon?

Karlsson, Jens; Eklund, Ann; Chapron, Guillaume

Keywords

Varg, vargetablering, kompensationsåtgärder

Published in

Rapport från Viltskadecenter
2014, number: 2014:3
Publisher: Viltskadecenter, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Karlsson, Jens (Frank, Jens)
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology
Eklund, Ann
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology

Associated SLU-program

Wildlife Damage Centre

UKÄ Subject classification

Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/65614