Skip to main content
Book (editor), 2014

Växtskyddets grunder

Keywords

växtskydd; skadegörare; trädgård; skadegörares biologi; virus; svamp; biologisk bekämpning; bakterier; växtskyddsteknik

Published in


Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för växtskyddsbiologi

Editors' information

Nilsson, Ulf
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Plant Protection Biology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Plant Protection Biology
Kärnestam, Elisabeth
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Plant Protection Biology

UKÄ Subject classification

Horticulture

Publication Identifiers

ISBN: 978-91-576-9239-9

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/65628