Skip to main content
Research article - Peer-reviewed, 1998

Kärlväxtfloran på nedlagda ängar och åkrar vid torp i Kilsbergen efter 50 och 90 års igenväxning

Dahlström, Anna; Borgegård, Sven-Olov; Rydin, Håkan
Dahlström, Anna (ed.)

Published in

Svensk Botanisk Tidskrift
1998, Volume: 91, number: 4, pages: 211-226

  SLU Authors

  UKÄ Subject classification

  History
  Ecology

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/65635