Skip to main content
Factsheet, 2014

Att tyda landskapets berättelser

Westin, Anna;

Abstract

Det biologiska kulturarvet utgör levande avtryck av mänsklig aktivitet. Konsten att förstå vad arter och biologiska strukturer berättar bygger på att man kombinerar biologisk kunskap med kunskap om människans användning av ekosystemen. Ofta tillför det ny kunskap om både biologi och historia. Allt kulturarv bär på berättelser om människan, vårt biologiska kulturarv är inget undantag. Detta faktablad beskriver en metod för hur man kan tolka biologiskt kulturarv och läsa av det levande kulturarvets rika berättelser. Några exempel illustrerar sedan hur det konkret kan gå till.

Keywords

biologiskt kulturarv, agrarhistoria, historisk markanvändning, traditionell ekololgisk kunskap

Published in


Publisher: Riksantikvarieämbetet, Centrum för biologisk mångfald

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Swedish Biodiversity Centre

UKÄ Subject classification

Botany
History
Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/65636