Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2014Open access

Delredovisning av uppdrag om förebyggande åtgärder till skydd för renar : (L2012/2817)

Karlsson, Jens; Åhman, Birgitta; Segerström, Peter; Stoen, Ole-Gunnar; Persson, Lars-Thomas; Persson, Stig; Stokke, Rune; Stokke, Lars-Henrik; Persson, Anders; Persson, Dan; Persson, Sven-Erik; Skarin, Anna

Keywords

ren förebyggande åtgärder predation rovdjur björn kalvning hägn dödlighet

Published in

Rapport från Viltskadecenter
2014, number: 2014:10
Publisher: Viltskadecenter, Institutionen för ekologi, Sveriges lantbruksuniversitet