Skip to main content
Report, 2015

ForEDGE – en plattform för forskning och demonstration kring utveckling av skogsbryn i infrastrukturmiljöer

Wiström, Björn; Busse Nielsen, Anders; Klobucar, Blaz;

Abstract

Utvidgade skötselgator som skapas vid trädsäkring av järnvägar kan röjas selektivt för att utveckla skogsbryn som kan bidra till naturvården och landskapsbilden. För detta krävs robusta skötselmodeller för skogsbryn anpassade till infrastrukturmiljöer. Trafikverket har därför finansierat forskning och utveckling av nya skötselmodeller för skogsbryn. Denna rapport redovisar etableringen av ett fullskaligt skötselförsök - ForEDGE (Forest Edge Development Gradient Experiment) där dessa skötselmodeller har lagts ut på 25 olika lokaler längs Södra stambanan och ger en första preliminär bedömning av dessa modeler.

Keywords

skogsbryn; skötsel; infrastruktur

Published in


Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Busse Nielsen, Anders
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Landscape Architecture, Planning and Management

UKÄ Subject classification

Landscape Architecture
Forest Science
Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/65750