Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2014

Nya och ovanliga arter av skalbaggar för Västerbotten från Arboretum Norr och Klabböle i Umeälvlandskapet

Pettersson, Roger; Fors, Marja

Published in

Skörvnöpparn
2014, Volume: 6, number: 1, pages: 47-50