Skip to main content
Magazine article, 2005

Växthantering 2 Ändamålsenliga växter med rätt benämning

Lagerström, Tomas

Keywords

växthantering; taxonomi; namnsättning; härdighet; proveniens; frökälla; klon; träd; buskar

Published in

Hemträdgården
2005, volume: 2005, number: 2
Publisher: Riksförbundet Svensk Trädgård

Authors' information

Lagerström, Tomas
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Urban and Rural Development

UKÄ Subject classification

Horticulture
Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Landscape Architecture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/6580