Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2005

Växthantering 2 Ändamålsenliga växter med rätt benämning

Lagerström, Tomas

Keywords

växthantering; taxonomi; namnsättning; härdighet; proveniens; frökälla; klon; träd; buskar

Published in

Hemträdgården
2005, Volume: 2005, number: 2Publisher: Riksförbundet Svensk Trädgård

  UKÄ Subject classification

  Horticulture
  Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
  Landscape Architecture

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/6580