Skip to main content
Report, 2014

Hållbara matvägar - referens- och lösningsscenarier för kycklingproduktion och framställning av fryst kycklingfilé

Wall, Helena; Barr, Ulla-Karin; Borch, Elisabeth; Brunius, Carl; Hamberg, Lars; Lindbom, Ingela; Lorentzon, Katarina; Nielsen, Tim; Nilsson, Katarina; Normann, Ann; Salomon, Eva; Sindhöj, Erik; Sonesson, Ulf; Sundberg, Martin; Åström, Annika; Östergren, Karin; Gunnarsson, Stefan

Published in

SIK-rapport
2014, number: 888
Publisher: Sik