Skip to main content
Report, 2014

Hållbara matvägar - lösningsscenarier för produktionssystemen i projektet

Bertilsson, Jan; Göransson, Leif; Hessle, Anna; Lorentzon, Katarina; Salomon, Eva; Sindhöj, Erik; Sonesson, Ulf; Stenberg, Maria; Sundberg, Martin; Wall, Helena

Published in

SIK-rapport
2014, number: PX10469
Publisher: Sik