Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2015

Två steg fram och ett tillbaka? : en genusanalys av policy för kvinnors företagande i Norden

Pettersson, Katarina

Published in

ISBN: ISBN 978-91-87903-16-8
Publisher: Tillväxtverket