Skip to main content
Report, 2015

Bekämpning med ”naturliga fungicider” mot lagringssjukdomar i äpple och päron

Tahir, Ibrahim

Abstract

Lagringsjukdomar som orsakas av olika svamparter är en av de huvudsakliga anledningarna till att svensk ekologisk fruktproduktion står inför allvarliga ekonomiska problem. Det finns för närvarande inga effektiva medel mot lagringssjukdomar hos äpple och päron som är godkända inom ekologisk odling. Vissa bioaktiva föreningar kan hämma tillväxten av svampar hos frukt, bl.a. essentiella oljor, som tymol, eugenol, citral och mentol. Effekten av före- och efterskördbehandlingar med olika bioaktiva ämnen, mot olika typer av svampangrepp, undersöktes i en äpple- respektive en päronodling under 2014-säsongen. Svamparterna som dominerade i försöket var Neofabraea sp., P. expansum och Monilinia fructigena. Behandlingen av äpple- och päronträd med tymol (T), eugenol (E) eller en blandning av dessa ämnen (T-E) hade inga negativa effekter varken på trädavkastningen eller på fruktkvaliteten, vid skörd samt efter lagring. Päronträdsbesprutning med T-E minskade det totala naturliga svampangreppet efter lagring. Trädbesprutning med tymol för sig hade den bästa effekten på det totala naturliga svampangreppet hos äpple under lagring. Ingen av de tre behandlingarna påverkade det naturliga svampangreppet som orsakas av M. fructigena hos varken päron eller äpple. Trädbehandling med T-E minskade lesionstorleken hos päron- och äppelfrukt, som orsakades av konstgjord inokulation med P. expansum eller Neofabraea. Fältbesprutning följt av efterskördsbehandling med dessa bioaktiva ämnen, visade på god förmåga att begränsa naturligt svampangrepp hos äppel- och päronfrukter under lagring. En blandning av tymol och eugenol kan ge skydd i flera månader under lagringsperioden.

Keywords

Tymol; Eugenol; Svamangrepp

Published in


ISBN: 978-91-87117-99-2
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, VÄXTFÖRÄDLING, Box 101

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/66012