Skip to main content
Factsheet, 2015

Den skånska äpplemustens terroir

Nybom, Hilde; Wendin, Karin; Rumpunen, Kimmo

Abstract

Idag ser vi ett kraftigt ökande intresse för lokalproducerad mat och dryck. Många konsumenter lägger stor vikt vid vad de konsumerar, varifrån livsmedlen kommer och hur de produceras. I vinsammanhang har man under lång tid använt sig av begreppet terroir för att sammanfatta lokalitetens betydelse för såväl upplevda som mätbara egenskaper. Något motsvarande har inte hittills dokumenterats för svenska äpplen – den viktigaste råvaran för must i Sverige. Finns det något samband mellan var frukten har odlats och mustens kvalitetsegenskaper? Kan konsumenter känna skillnad mellan must från olika odlingar men av samma sort? Hur kan detta kommuniceras? Detta var huvudfrågeställningarna i en pilotstudie vi nyligen genomförde tillsammans med skånska äppelodlare och musterier.

Keywords

äpplemust; äpple; terroir; smak; fenoler; socker; syra

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2015, number: 2015:12
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges Lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, VÄXTFÖRÄDLING, Box 101
Wendin, Karin
Kristianstad University
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Plant Breeding

UKÄ Subject classification

Horticulture
Food Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/66087