Skip to main content
Report, 2015

Långsiktig övervakning av granbarkborre med feromonfällor och kantträdsinventering 1995-2014

Lindelöw, Åke

Keywords

granbarkborre; kantträdsinventering

Published in


Publisher: Institutionen för ekologi, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology

Associated SLU-program

Forest

UKÄ Subject classification

Ecology
Forest Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/66110