Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book chapter2015

Markbiologi

Lagerlöf, Jan

Published in

Title: Vår mat: odling av åker- och trädgårdsgrödor : biologi, förutsättningar och historia
ISBN: 978-91-44-09280-5
Publisher: Studentlitteratur

    UKÄ Subject classification

    Ecology
    Soil Science

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/66111