Skip to main content
Report, 2014

Inblandning av stärkelse och lignosulfonat i pellets vid Bioenergi i Luleå AB

Samuelsson, Robert; Finell, Michael; Arshadi, Mehrdad; Hedman, Björn; Subirana, Jordi

Abstract

Ett fabriksförsök genomfördes vid Bioenergi i Luleå där två katjonbaserade stärkelsematerial (Solbind 35 och Solbind 790), ett kalciumbaserat lignosulfonat (Lignobond) samt ett kalcium/magnesiumbaserat lignosulfonat (Pelltech) blandades in i tallspån. En experimentell design för respektive additiv med två kvantitativa variabler på tre nivåer användes. Designerna omfattade följande parametrar: spån av tre olika fukthalter mellan 10-12 % baserad på rå vikt; inblandning av additiv på tre nivåer mellan 0-1 %. Den statistiska analysen baserad på MLR visade att fukthalten var den viktigaste parametern för bulkdensitet och presström medan inblandningsgrad av additiv var viktigast för hållfasthet och finfraktion. För Lignobond och Solbind 790 gav inblandning av additiv en minskad strömförbrukning vid pressningen, medan Solbind 35 gav en oförändrad strömförbrukning och Pelltech en ökad strömförbrukning. Samtliga additiv gav en förbättrad pelletskvalitet, främst genom ökad hållfasthet och minskad finfraktion.

Keywords

Pellet; additiv; stärkelse; lignosulfonat; kvalitet

Published in

Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
2014, number: 2014:29
Publisher: Institutionen för skogens biomaterial och teknologi, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Samuelsson, Robert
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Biomaterials and Technology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Biomaterials and Technology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Biomaterials and Technology
Hedman, Björn
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Biomaterials and Technology
Subirana, Jordi
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Biomaterials and Technology

UKÄ Subject classification

Wood Science
Forest Science
Other Materials Engineering

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/66253