Skip to main content
Other publication, 2014

Stadens egnahemsträdgårdar 1905-1936

Jakobsson, Anna

Abstract

Det övergripande målet för forskningsprojektet Kunskap om trädgårdens roll inom egnahemsrörelsen i Sverige 1905-1936 och dess tillämpning i diskussionen kring hållbar utveckling och välmående i dagens städer är att bredda kunskapen om trädgården och dess roll inom egnahemsrörelsen i Sverige. Syftena är att bidra till diskussionen kring hållbar stadsutveckling och människors välmående i staden, men även att diskutera användningen av historisk kunskap om stadsodling i en nutida stadskontext. Sammanfattningsvis innebär projektet en kunskapsutveckling kring redan genomförda studier kring egnahem samtidigt som det förmedlar en förståelse och ett medvetandegörande av egnahemsträdgårdens roll och värden. Dessa värden kommer utgöra basen för en diskussion inom projektet som handlar om välmående och hållbar utveckling i dagens svenska städer.

Keywords

egnahemsträdgård, 1900-tal, stadsodlingshistoria

Published in

Bulletin för trädgårdshistorisk forskning
2014, number: 27, pages: 33-33

Authors' information

UKÄ Subject classification

Landscape Architecture
Other Humanities not elsewhere specified
Horticulture
History

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/66300