Skip to main content
Report, 2004

Riktvärden för bekämpningsmedel i ytvatten. Hur tas riktvärdena fram? Hur förhåller sig svenska riktvärden till uppmätta halter i ytvatten? Förslag hur de svenska värdena ska tillämpas

Asp, Jeanette; Kreuger, Jenny; Ulen, Barbro

Published in

Ekohydrologi
2004, number: 82
Publisher: SLU, Vattenvårdslära

  SLU Authors

  • Asp, Jeanette

   • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences
   • Kreuger, Jenny

    • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences
    • Ulen, Barbro

     • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences

    UKÄ Subject classification

    Agricultural Science
    Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/6631