Skip to main content
Report, 2015

Visioner om genetisk mångfald i svenskt ekologiskt lantbruk

Nilsson, Ulf; Wallenbeck, Anna; Gunnarsson, Stefan

Abstract

Den 22 oktober 2013 träffades experter inom växtförädling och husdjursavel för att diskutera framtiden för ekologiskt lantbruk. De var överens om att det finns tillräckligt med kunskap och metoder för att bryta dagens ensidiga utveckling av växt- och djurmaterial. För att klara detta krävs breda och långsiktiga förädlings- och avelsmål som tar sikte på hållbara produktionssystem och inte kortsiktiga avkastningsökningar. Dessutom behövs fler oberoende, ej marknadsstyrda, institutioner som kan ta fram detta växt- och djurmaterial.

Published in


Publisher: Centrum för ekologisk produktion och konsumtion (EPOK), Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Nilsson, Ulf
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Breeding and Genetics
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Environment and Health

UKÄ Subject classification

Ecology
Genetics and Breeding

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/66433