Skip to main content
Report, 2015

Verksamhet i AGROVÄST-projektet

Lundström, Christina;

Abstract

Rapporten redogör för nätverket POS (Precisionsodling Sveriges) verksamhet under 2014.

Keywords

precisionsodling; POS; verksamhetsberättelse

Published in

Teknisk rapport (Precisionsodling Sverige, Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet)

2015, number: 32
Publisher: Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/66490