Skip to main content
Report, 2005

Lustgasavgång från åkermark vid reglering av grundvattennivån - en litteraturstudie

Wesström, Ingrid; Joel, Abraham

Published in

Slutredovisning av SJV projekt 25-6828/04
2005,
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för hydroteknik, SLU

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/6663