Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2005

Lustgasavgång från åkermark vid reglering av grundvattennivån - en litteraturstudie

Wesström, Ingrid; Joel, Abraham

Published in


Publisher: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för hydroteknik, SLU

   SLU Authors

  • Wesström, Ingrid

   • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences
   • Joel, Abraham

    • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences

   UKÄ Subject classification

   Agricultural Science

   Permanent link to this page (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/6663