Skip to main content
Book chapter, 2014

Lokala perspektiv kring hållbar försörjning på landsbygden i södra och östra Afrika

Hajdu, Flora
Hajdu, Flora (ed.)

Published in

Ymer
2014, number: 134, pages: 69-86
Book title: Resurser och politik i Afrika
ISBN: 978-91-982150-0-7
Publisher: Svenska sällskapet för antropologi och geografi (SSAG).