Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book chapter2014

Friluftslivets nya aktiviteter : Mer sport och mindre natur?

Boman, Mattias; Sandell, Klas

Keywords

Outdoor recreation

Published in

Title: Friluftsliv i förändring : studier från svenska upplevelselandskap
ISBN: 9789173316323
Publisher: Carlssons Bokförlag

    UKÄ Subject classification

    Forest Science
    Economics

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/66663