Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Research article2014

Stadsdelsträdgårdar för gemenskap och odling

Larsson, Marie

Keywords

stadsdelsträdgård, stadsodling

Published in

Bulletin för trädgårdshistorisk forskning
2014, Volume: ., number: 27, pages: 7-9