Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report chapter2014

Jakt och vilt – ett ökande värde i skogen

Boman, Mattias; Mattsson, Leif

Keywords

forest, economics, valuation, hunting, outdoor recreation

Published in

Future forests rapportserie
2014, number: 2014:4, pages: 8-9
Publisher: Future Forests, Sveriges lantbruksuniversitet