Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report chapter2013

Tätortsnära friluftsliv

Boman, Mattias; Lindhagen, Anders; Sandberg, Mattias; Henningson, Silvia

Keywords

Outdoor recreation, urban proximate, economics, valuation

Published in

Rapport / Naturvårdsverket
2013, number: NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6547, pages: 131-144
Title: Friluftsliv i förändring : Resultat från ett forskningsprogram : slutrapport
ISBN: 978-91-620-6547-8
Publisher: Naturvårdsverket