Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report chapter2013

Friluftslivet i samhällsekonomin

Fredman, Peter; Boman, Mattias; Lundmark, Linda; Svensson, Bo; Lindberg, Kreg

Keywords

Outdoor recreation, economics, valuation

Published in

Rapport från Naturvårdsverket
2013, number: NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6547, pages: 161-174
Title: Friluftsliv i förändring : resultat från ett forskningsprogram : slutrapport
ISBN: 978-91-620-6547-8
Publisher: Naturvårdsverket