Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report chapter2013

Friluftslivets nya aktiviteter : mera sport och mindre natur?

Sandell, Klas; Boman, Mattias

Keywords

Outdoor recreation

Published in

Rapport / Naturvårdsverket
2013, number: NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6547, pages: 211-227
Title: Friluftsliv i förändring : resultat från ett forskningsprogram : slutrapport
ISBN: 978-91-620-6547-8
Publisher: Naturvårdsverket