Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book chapter2015

Den stora villfarelsen i läkekonstens historia - ur ett veterinärmedicinskt perspektiv

Appelgren, Lars-erik

Keywords

veterinärmedicin åderlåtning

Published in

Skrifter utgivna av Föreningen för filosofi och specialvetenskap
2015, number: 18, pages: 75-85
Title: Åttio års utblickar mot skilda horisonter: trehundrasextioen föredragstitlar och sju nya uppsatser
ISBN: 978-91-633-7143-1
Publisher: Föreningen för filosofi och specialvetenskap

  Associated SLU-program

  Animal health (until May 2010)

  UKÄ Subject classification

  Other Veterinary Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/67004